లైఫ్స్టైల్ ద్వారా

Backed-chicken
BADGHAT చికెన్

విధానము:

చికెన్ 1 చెంచా పెరుగు పసుపు మిర్చి పొడి, ఉప్పు, అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 చెంచా, జోడించవచ్చు మరియు 1 / z గంట

+more

లైఫ్స్టైల్ ద్వారా