வென்காப்சிக்கன்.காம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம்

bvrao
 
இந்தியா, கறிகோழி வளர்ப்பில்
உலகில் முதல் இடத்தில் வர வேண்டும்.
எண்ணிக்கையில் மட்டுமின்றி
மதிப்பு, தரம் மற்றும் உற்பத்தியிலும்
முதல் இடத்தில் வர வேண்டும்.
இதுவே எனது கனவு ”

 

பத்மஸ்ரீ டாக்டர் பி.வி. ராவ்
நிறுவனர் தலைவர்,
வி எச் குழுமம்.

+more

Chicken Price Rate @ Farm Gate

 •               18/10/2015
 • NORTH
 • Punjab 68
 • Hariyana 71/73
 • Delhi(Mandi) 80/81
 • Uttar Pradesh 82
 • Madhya Pradesh 75
 • Rajasthan 64/68
 • West
 • Gujarat 81/88
 • Maharastra 86/87
 • Chhattisgarh 68
 • East
 • Assam 82
 • West Bengal -
 • Orissa 70
 • South
 • Andhra Pradesh 82
 • Telangana 85
 • Karnataka 89
 • Tamil Nadu 86

Videos

Most Popular Recipes