కర్ణాటక

కమ్మనాహళ్ళిఔట్‌లెట్:

వెంకటేశ్వర హ్యాచరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ – రీటేల్ ఔట్‌లెట్,
నమ్.91/07, యన్ ఎస్ ఆర్ కాంప్లెక్స్,
గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, చిన్నప్ప లేఔట్,
నియర్ కుల్లప్ప సర్కిల్ , కమ్మనాహళ్ళి,
బెంగుళూరు-560084,
సంప్రదించవలసిననంబర్ : 09900010974.

రామమూర్తినగర్ఔట్‌లెట్:

వెంకటేశ్వర హ్యాచరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ -, రీటేల్ఔట్‌ లెట్,
నమ్.66/02, న్యూనమ్12,
కల్కేరి మైన్ రోడ్, భారత్ పెట్రోల్ బంక్ ప్రక్కన, రామమూర్తీనగర్,
బెంగుళూరు-560016.
సంప్రదించవలసిననంబర్:09900010976

హెబ్బాల్ఔట్‌లెట్:

వెంకటేశ్వర హ్యాచరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ -రీటేల్ ఔట్‌లెట్,
నమ్.81, షాప్నమ్:4&5,
ఫస్ట్ మైన్ –హెబ్బాల్ , ఐసీఐసీఐ అండ్ హ్ డీ ఎఫ్ సీ ఏటీఎమ్ ఏదురు, గున్దదహల్లి,
బెంగుళూరు- 560024,
సంప్రదించవలసిననంబర్: 09900010975.

మంగమ్మానపాలయ :

వెంకటేశ్వర హ్యాచరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్-రీటేల్ ఔట్‌లెట్,
ఎస్ జే ఒ 30/2, 6త్ క్రాస్, మంగమ్మానపాలయ మైన్ రోడ్,
మునిఅక్కాయమ్మకాంప్లెక్స్,
రమణకాంపౌండ్ , హ్ ఎస్ ఆర్ లే ఔట్ ప్రక్కన, బొమ్మనాహళ్ళి,
బెంగుళూరు-560068,
సంప్రదించవలసిననంబర్ 09900010977

Most Popular Recipes

সংবাদ এবং ঘটনাবলী1

Vencobb ভারতীয় কর্পোরেট শিল্পের মধ্যে একটি সঙ্গে একাধিক ক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থ সঙ্গে গ্লোবাল উপস্থিতি বরাবর নাম নকশা এবং একটি ডায়নামিক

+more
download
মুরগীর PAKODA

উপাদানের:

1 কেজি. চিকেন, ময়দা 1 কাপ;

2 ডিম, Ajinomoto 1/2 চামচ,

সয়াবীন গাছ সস 1 ঝোল খাত্তয়ার জন্য চামচ,

+more
maharaj
MAHARAJ (VENCOBB CHICKEN)

Ingredients: Boneless chicken —1 Kg. Curd -100 gms. Ginger garlic paste —4 spoon Red Chilli Powder —4 tsp Garam Masala

+more
appolo chicken
CHICKEN APOLLO

Ingredients: Chicken – 500 gms. Green Chillies – 8 Red mirchi – 6 Capslcurn – 100 grns. Red Mirchi Powder-

+more
How to Cook Chicken Mulakkada Curry - Vencobb
Chicken Mulakkada Curry