కర్ణాటక

కమ్మనాహళ్ళిఔట్‌లెట్:

వెంకటేశ్వర హ్యాచరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ – రీటేల్ ఔట్‌లెట్,
నమ్.91/07, యన్ ఎస్ ఆర్ కాంప్లెక్స్,
గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, చిన్నప్ప లేఔట్,
నియర్ కుల్లప్ప సర్కిల్ , కమ్మనాహళ్ళి,
బెంగుళూరు-560084,
సంప్రదించవలసిననంబర్ : 09900010974.

రామమూర్తినగర్ఔట్‌లెట్:

వెంకటేశ్వర హ్యాచరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ -, రీటేల్ఔట్‌ లెట్,
నమ్.66/02, న్యూనమ్12,
కల్కేరి మైన్ రోడ్, భారత్ పెట్రోల్ బంక్ ప్రక్కన, రామమూర్తీనగర్,
బెంగుళూరు-560016.
సంప్రదించవలసిననంబర్:09900010976

హెబ్బాల్ఔట్‌లెట్:

వెంకటేశ్వర హ్యాచరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ -రీటేల్ ఔట్‌లెట్,
నమ్.81, షాప్నమ్:4&5,
ఫస్ట్ మైన్ –హెబ్బాల్ , ఐసీఐసీఐ అండ్ హ్ డీ ఎఫ్ సీ ఏటీఎమ్ ఏదురు, గున్దదహల్లి,
బెంగుళూరు- 560024,
సంప్రదించవలసిననంబర్: 09900010975.

మంగమ్మానపాలయ :

వెంకటేశ్వర హ్యాచరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్-రీటేల్ ఔట్‌లెట్,
ఎస్ జే ఒ 30/2, 6త్ క్రాస్, మంగమ్మానపాలయ మైన్ రోడ్,
మునిఅక్కాయమ్మకాంప్లెక్స్,
రమణకాంపౌండ్ , హ్ ఎస్ ఆర్ లే ఔట్ ప్రక్కన, బొమ్మనాహళ్ళి,
బెంగుళూరు-560068,
సంప్రదించవలసిననంబర్ 09900010977

Most Popular Recipes

How to Cook Almond Chicken
Almond Chicken
সংবাদ এবং ঘটনাবলী1

Vencobb ভারতীয় কর্পোরেট শিল্পের মধ্যে একটি সঙ্গে একাধিক ক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থ সঙ্গে গ্লোবাল উপস্থিতি বরাবর নাম নকশা এবং একটি ডায়নামিক

+more
maharaj
MAHARAJ (VENCOBB CHICKEN)

Ingredients: Boneless chicken —1 Kg. Curd -100 gms. Ginger garlic paste —4 spoon Red Chilli Powder —4 tsp Garam Masala

+more
appolo chicken
CHICKEN APOLLO

Ingredients: Chicken – 500 gms. Green Chillies – 8 Red mirchi – 6 Capslcurn – 100 grns. Red Mirchi Powder-

+more
download
মুরগীর PAKODA

উপাদানের:

1 কেজি. চিকেন, ময়দা 1 কাপ;

2 ডিম, Ajinomoto 1/2 চামচ,

সয়াবীন গাছ সস 1 ঝোল খাত্তয়ার জন্য চামচ,

+more